Self Storage Romania

Storage

SELF STORAGE ROMANIA

Oferim auto de depozitare a materialelor, precum ºi o instalaþie completã de servicii pe întreg teritoriul Europei ºi am dori sã efectueze mai mult de lucru în România.

Noi vã putem oferi consultanþã cu privire la toate aspectele legate de pornirea auto noi facilitãþi de depozitare ºi modul în care puteþi face un succes de la început.

De la auto de depozitare sisteme de pereþi ºi uºã la mezanin etaje, electrice ºi de control al accesului de instalaþii, te putem ajuta cu tot.

For more information please contact us.